eKollega

Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen Yrittäjien eKollega -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yksin-ja mikroyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin e-vertaismentoroinnin malli yrittäjille. Toiminta suunniteltiin yrittäjien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta ja toteutettiin kokonaan verkossa. Verkkoryhmät tapasivat viisi kertaa tammi-toukokuussa 2021. Verkossa toteutettu vertaismentorointi paransi osallistuneiden yrittäjien työhyvinvointia.

Lue lisää e-vertaismentoroinnin toteuttamisesta ja vaikutuksista eKollega-hankkeen tuottamasta sähköisestä eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen -työkirjasta.

Kirjoituksia työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta löydät myös hankkeen blogista, jota tuotettiin osana ESR-hanketta eKollega – Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla.

Lisätietoja eKollega hanketiimiltä:

Laura Keihäs, laura.keihas(at)humak.fi, 050 5175 542
Markus Suomi, markus.suomi(at)humak.fi, 050 3186 411
Hanna Tarvainen, hanna.tarvainen(at)yrittajat.fi, 040 7511 166
Hankkeen visuaalinen ilme: Emilia Reponen, emilia.reponen(at)humak.fi