Yrittäjä, mihin olet matkalla? – Omien ja yrityksen tavoitteiden kirkastaminen  

Yleinen

Maisema kameran linssin läpi

Tavoitteiden asettaminen itselle ja oman yrityksen toiminnalle voi olla joskus haastavaa. Tavoitteet on ehkä asetettu joskus, kun yritys on perustettu, mutta näihin ei välttämättä ole myöhemmin palattu. Toiminnan suunta ja laajuus on voinut muuttua, mutta ovatko tavoitteet eläneet näiden muutosten tahdissa? 
 
Meillä tulee olla visioita ja tavoitteita yritystoiminnassamme, muuten riskinä on toiminnan kehittymättömyys tai suuntautuminen väärille raiteille. Tavoitteet auttavat meitä toimimaan tehokkaammin ja päämäärätietoisemmin. Tavoitteiden kautta omalle ja yrityksen toiminnalle tulee selkeämpi tarkoitus. 

SMART-tekniikka tavoitteiden asettamisessa 

Minkälainen on hyvä tavoite? Jotta tavoitteista tulee meille mielekkäitä, niitä asetettaessa on hyvä pitää mielessä yksinkertainen SMART-tekniikka: 
 
Specific = tarkka 
Measurable = mitattava 
Achevable = saavutettava 
Relevant = merkityksellinen 
Time-bound = aikaan sidottu 
 
Jos tavoite on liian epämääräinen, se ei motivoi tehokkaasti. “Myynnin kasvattaminen” vie toimintaa oikeaan suuntaan, mutta ei välttämättä riittävän pitkälle. Kun tarkennamme tavoitetta esim. numeerisin arvoin, olemme heti paremmin kartalla tavoitetasosta ja sen saavuttamisesta. 
 
Mitattavissa oleva tavoite on selkeä. Tiedämme tarkalleen, saavutimmeko tavoitteen, vai jäätiinkö siitä ja kuinka paljon. Tässäkin numerot auttavat meitä. 
 
Saavutettavissa oleva, realistinen tavoite motivoi meitä paremmin kuin liian korkealle asetettu tavoite. Myöskin liian alas asetettu tavoite, johon emme joudu ponnistelemaan, toimii huonosti innostajana. Oikean tasoinen tavoite on samaan aikaan haasteellinen, mutta saavutettavissa oleva. 
 
Tavoitteen on oltava toiminnan kannalta merkityksellinen, jolloin sitoudumme siihen paremmin. Ymmärrämme, mitä hyvää tavoitteen saavuttamisesta seuraa.  
 
Aikaan sidottu tavoite auttaa meitä saamaan asioita aikaan. Olet ehkä itsekin huomannut, että teet asioita viime hetkellä, mutta saat ne tehdyksi, kun niillä on aikataulu. Jos emme sido tavoitteita aikaan, riskinä on, että toimenpiteet jäävät tekemättä. 

Sopivan kokoiset tavoitteet motivoivat

Tavoitteemme voi tuntua joskus kovin isolta, varsinkin jos asetamme sen vaikka viiden vuoden päähän. Tällöin tavoitteen pilkkominen pienempiin osiin auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Osatavoitteet muuttuvat läheisemmiksi ja konkreettisemmiksi, jopa yksittäisiksi toimenpiteiksi, joilla on selvä aikataulu. Nämä ohjaavat toimintaamme kohti isompaa tavoitetta, eikä mikään osatavoite yksinään tunnu liian suurelta saavuttaa.  
 
Tavoitteet eivät saa kuitenkaan olla kaiken keskipisteessä, myös matka tavoitteeseen on tärkeä. Jos näemme vain tavoitteemme, emmekä toiminnan kokonaisuutta, on mahdollista, että yksipuolisesti asetetut tavoitteet vievät toimintaa väärään suuntaan. Jos tavoittelemme kasvanutta liikevaihtoa kaiken kustannuksella ja toimintamme muuttuu voitollisesta tappiolliseksi, kokonaisuus ei kehity, vaikka pääsisimmekin liikevaihtotavoitteeseen. Jos saavutamme yrityksen tavoitteet oman jaksamisemme ja hyvinvointimme hinnalla, palveleeko sekään kokonaisuutta kovin hyvin? 

“Pieniäkin onnistumisia on syytä juhlistaa”

eKollega-hankkeen pilotissa tuettiin yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia vertaismentoroinnilla verkossa. Yrittäjäryhmät tapasivat kevään 2021 aikana kolmen viikon välein kaksi tuntia kestävissä verkkotapaamisissa. Yhden tapaamisen teemana oli juuri tavoitteiden kirkastaminen.

eKollega-tapaamisissa yrittäjät saivat toisiltaan uusia ideoita ja intoa tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen, kuten yksi eKollega-vertaismentorointiin osallistunut yrittäjä kuvaa: 
“Kun yksi yrittäjistä kertoi viime tapaamisessa päättäneensä panostaa myyntiin kolmen viikon ajan täysillä, ajattelin, että niin minunkin pitäisi tehdä, koska en ole hyvä myymään. Joten päätin itsekin panostaa myyntiin kolmen viikon ajan, joka päivä edes vähän – ja minähän olen nyt myynyt vaikka mitä! Eli kaikki tällainen yhteistyö on kyllä hyvästä.” 
 
Tavoitteeseen pääsyä voimme edistää lupaamalla itsellemme palkkion tavoitteen saavuttamisesta. Palkkion ei tarvitse olla suuri toimiakseen hyvänä motivaattorina – oleellista on, että palkkion saa, kun tavoite on saavutettu. Yhden eKollega-pilottiin osallistuneen yrittäjän sanoin: “Pieniäkin onnistumisia on syytä juhlistaa.” 
 
           “Unelma, jonka viereen on kirjoitettu päivämäärä, on tavoite.  
            Tavoite, joka on pilkottu osiin, on suunnitelma.  
             Suunnitelma, jonka tukena on toiminta, muuttuu todellisuudeksi.” 

             (Hanna Pitkänen)  
 
Videotallenne aiheesta
Tästä linkistä löydät videotallenteen Yrittäjän PT:n Hanna Pitkäsen alustuksesta, johon sisältyy mm. Tavoitepolku -harjoitus yrityksen tavoitteiden kirkastamisen tueksi. 

Kirjoittaja:
Markus Suomi, KTM, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lähteet: 
– Holvi Workaround, 2018. Saavuta tavoitteesi yrittäjänä – Miksi projektisi epäonnistuvat ja miten korjaat tilanteen? Viitattu 9.6.2021. https://blog.holvi.com/fi/saavuta-tavoitteesi-yrittajana 
– Pitkänen, Hanna. 18.2.2021. Yrittäjän PT. Tavoitteet ja niiden kirkastaminen. Alustus eKollega-tapaamisessa. 

Kuva: Pixabay

 

Last modified: 23.8.2021