eKollega -hanke

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Varsinais-Suomen Yrittäjien (VSY) yhteisen eKollega-hankkeen (ekollega.humak.fi) 1.9.2020 – 30.9.2021 tavoitteena oli tukea yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia verkossa toteutettavan vertaismentoroinnin avulla.  
 
Pilotissa oli mukana 20 yrittäjää (19 naista ja 1 mies), jotka tapasivat kolmen viikon välein, kahdessa eri verkkoryhmässä tammi-toukokuussa 2021. Tapaamisten ohjelma rakennettiin yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta, heidän omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan hyödyntäen.  
 
Vertaismentorointi vahvisti yrittäjien työssäjaksamista ja antoi mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä oppimisen ja vertaistuen keinoin. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.  

Tämän eKollega-hankkeen tuottaman “eMentoroinnista virtaa yrittäjyyteen” e-työkirjan tarkoituksena on kuvata, miten verkkopohjainen yrittäjien vertaismentorointi toteutettiin, jotta kuka tahansa vertaismentoroinnista kiinnostunut pystyy toteuttamaan vastaavaa toimintaa jatkossa.  Lisäksi työkirja tarjoaa työkaluja tavoitteiden kirkastamiseen, oman työn organisointiin, ajanhallintaan ja ennakointiin. Nämä ovat teemoja, joista eKollega-vertaismentorointiin osallistuneet yrittäjät toivoivat lisätietoa arkensa tueksi.  

Työkirjasta 

Työkirjasta on hyötyä yrittäjille, yrittäjäjärjestöille, yritysneuvonnan asiantuntijoille, yrityskummeille ja muille mentoreille, yrittäjiä palveleville hankkeille sekä kaikille muillekin yrittäjyydestä ja työhyvinvoinnista kiinnostuneille toimijoille. 

Työkirjan aineistoa ja ideoita saa mielellään hyödyntää mainiten, että kyseessä eKollega-hankkeen tuottama vertaismentoroinnin toimintamalli. Tämän e-työkirjan on taittanut ja eKollega-hankkeen visuaalisen ilmeen on luonut Emilia Reponen. Annamme mielellämme lisätietoa eKollega-vertaismentoroinnista, joka tukee yrittäjien työhyvinvointia.

27.8.2021
eKollega-hanketiimi Laura Keihäs, Markus Suomi ja Hanna Tarvainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät laura.keihas@humak.fimarkus.suomi@humak.fihanna.tarvainen@yrittajat.fi

e-Kollega -hanke ja työkirja

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Yrittäjien kokemuksia

Linkit ja lähteet

Toteuttajalle: Kun haluat järjestää vertaismentorointia

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi