Linkit ja lähteet

Tutustu myös näihin:

Lähteet

Ahola, Salla ym. 2018. Digisti työn imuun? – Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä. Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 8/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8262-2

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2021. E-mentorointi tukee työhyvinvointia ja vuorovaikutusta. https://www.humak.fi/uutiset/e-mentorointi-tukee-tyohyvinvointia-ja-vuorovaikutusta/?fbclid=IwAR0w6VLwK_p-WsippSdOXAEIz3eqXqe-452MkPIdrBnVHr8Ep6rJIyi9SeY

Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Järjestöt eMessissä. Koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/10/jarjestot-emessissa-kaunismaa-ja-rajalin-humak.pdf

Kauppila, Ellinoora. 5.9.2019. Helsingin Sanomat. Ota yksi menetelmä haltuun, niin saat aikaan selvästi enemmän kuin aiemmin, sanovat asiantuntijat – Näin toimii 1-2-3-4-metodi. Viitattu 2.6.2021.
https://www.hs.fi/elama/art-2000006228018.html

Koittola, Lauri. 11.3.2021. Yrittäjän PT. Oman työn organisointi ja ajanhallinta. Alustus eKollega-tapaamisessa.

Laine, Kari & Rauramo, Päivi 2017. Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa. Viitattu 1.6.2021.  https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/luottamuksen_rakentaminen_tyoyhteison_vuorovaikutuksessa

Liipola, Johanna. 14.4.2021. Yrittäjän PT. Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen. Alustus eKollega-tapaamisessa.

Manka, Marja-Liisa & Manka, Marjut 2018. Työhyvinvointi. 2. painos. Alma Talent Oy.

Pitkänen, Hanna. 18.2.2021. Yrittäjän PT. Tavoitteet ja niiden kirkastaminen. Alustus eKollega-tapaamisessa.

Saarikivi, Katri 10.11.2020. Työhyvinvointi ja terveys -webinaari. Valtakunnallinen ”Tuottava ja tuloksellinen työelämä” -koordinaatiohanke.

Salumäki, Tiina. 26.9.2018. Yle. Näin työntekijä innostuu ja ideoi – aivotutkija ehdottaa aivan uudenlaista työaikaa. Viitattu 2.6.2021. https://yle.fi/uutiset/3-10423183

Saunders, Elizabeth Grace. 7.1.2019. Harvard Business Review. 5 Strategies for Getting More Work Done in Less Time. Viitattu 2.6.2021. https://hbr.org/2019/01/5-strategies-for-getting-more-work-done-in-less-time

Suomen Yrittäjät 2019. Yksinyrittäjäkysely 2019. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf

Tiainen, Antti. 24.9.2018. Helsingin Sanomat. Työelämä on ajautunut aivot turruttavaksi silpuksi, mikä ajaa kolmekymppiset työkyvyttömyyteen – Aivotutkijoiden ratkaisu on uusi työaika, ja näin se toimii. Viitattu 2.6.2021. https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005838301.html

Työ- ja elinkeinoministeriö 10.11.2020. Työolobarometri 2019: Nykytyöelämä kuormittaa henkisesti aiempaa useampaa. https://tem.fi/-/tyoolobarometri-2019-nykytyoelama-kuormittaa-henkisesti-aiempaa-useampaa

e-Kollega -hanke ja työkirja

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Yrittäjien kokemuksia

Linkit ja lähteet

Toteuttajalle: Kun haluat järjestää vertaismentorointia

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi