Kehittämisehdotuksia jatkoon

eKollega-pilottiin osallistuneiden yrittäjien mukaan verkkotapaamisten suurinta antia olivat keskustelut parin ja koko ryhmän kanssa. Vapaamuotoiselle keskustelulle on siis syytä varata riittävästi aikaa myös verkkotapaamisissa:

– “Tapaamisissa erityisesti yhteinen jakaminen lopuksi on ollut antoisaa. Yhteiselle keskustelulle olisi hyvä olla enemmänkin aikaa.”

– “Parin kanssa olisi voinut varata lyhyemmän ajan ja ryhmän kanssa pidemmän. Toki itse olen sosiaalisesti rohkea, jollain toisella isolle ryhmälle puhuminen vaikeampaa.”
– “Jälkipuinnin puheensorinaa olisi kivaa saada lisää.”


Muutama eKollega-pilottiin osallistuneista yrittäjistä olisi toivonut ryhmätapaamisten välillä kotitehtäviä ja mahdollisuutta syventää keskustelua jonkun toisen yrittäjän kanssa. Myös omaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää työskentelyä toivottiin lisää, samoin kuin sparrailua samalla alalla olevan yrittäjien kanssa:

– “Ehkä kotitehtävien avulla olisi saanut lisää syvyyttä teemoihin tai f2f tapaamisilla vaikka vaihtuvien parien kanssa yhteisten kertojen välissä.” 

– “Tapaamisten väliin olisi voinut antaa pienen harjoitteen tukemaan opittua teemaa.”

– “Ryhmätyöskentelyssä voisi pureutua myös kunkin liiketoimintaan yhteisten otsikoiden lisäksi. Pohdittavana voisi olla kultakin jokin haaste tai tapaamisissa olla mukana case-esittelyitä osallistujilta.”

– “Ehkä spesifimmät, suunnilleen alakohtaiset ryhmät mahdollistaisivat täsmäaiheiden käsittelyyn paremmin. Toisaalta monipuolisella osallistujakaartilla keskustelu voi olla monipuolisempaa.”


eKollega-pilotti tarjosi yrittäjille mahdollisuuden viiteen vapaamuotoiseen Virtual Hub –lounastapaamiseen varsinaisten ryhmätapaamisten ulkopuolella, mutta vain pari yrittäjää osallistui niihin. Hanketiimi kannusti yrittäjiä tapaamaan myös ryhmätapaamisten välillä, mutta korona-aika aiheutti tilanteeseen omat rajoituksensa. Näin ollen vertaismentorointipilotissa mukana olleet yrittäjät tapasivat lähinnä hanketiimin fasilitoimissa verkkotapaamisissa. Yrittäjien palautteen mukaan selkeä teema verkkotapaamisissa tai -tapahtumissa vetää paremmin kuin vapaamuotoinen keskustelu ilman aihetta.

Toteuttajalle:
Vertaisuudesta voimaa

Toteuttajalle: Askeleet toteutukseen

Toteuttajalle: Vinkit fasilitoijalle

Toteuttajalle: Kehittämisehdotuksia jatkoon

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi

Hankkeesta lyhyesti