Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Työhyvinvoinnin tukeminen on ajankohtainen haaste, sillä Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselyn (2019) mukaan yli puolella yksinyrittäjistä on haasteita jaksamisen kanssa. Työ-ja elinkeinoministeriön työolobarometrin (2020) mukaan nykytyöelämä kuormittaa henkisesti entistä useampia.  

Tutkimustiedon valossa työhyvinvoinnin merkitys niin työn tuottavuudelle kuin yksilön kokonaisvaltaiselle terveydelle ymmärretään aiempaa paremmin. Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin satsaaminen on myös taloudellisesti perusteltua: hyvinvoiva työntekijä on jopa 25 % tuottavampi kuin uupumusta kokeva työntekijä. Työn imu vahvistaa ja uupumus puolestaan heikentää tuottavuutta. (Ahola ym. 2018.) 

Työhyvinvointia ja muuta hyvinvointia on vaikea pitää erillään, koska me ihmiset olemme kokonaisvaltaisia olentoja. Jotta jaksamme työelämässä, meidän on pidettävä huolta terveydestämme ja hyvinvoinnistamme. Aivotutkija Katri Saarikivi (2020) muistuttaa, että hyvä ajattelukyky työssä turvataan pitämällä huolta hyvinvoinnin peruspilareista: terveellinen ravinto, liikunta, riittävä uni, stressinhallinta, uuden oppiminen ja sosiaalisuus. 
 

Kansainvälisessä keskustelussa työhyvinvointi liitetään käsitteenä useimmiten työterveyteen ja työkykyyn. Suomessa työhyvinvoinnin käsite nähdään laaja-alaisemmin ja se sisältää myös työn sujumisen arjessa. Työhyvinvointia tukee mm. ajan- ja stressinhallinta, työroolin selkeys, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, omien tavoitteiden kirkastuminen, työntekotapojen tehostuminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen, työn mielekkyys ja merkitys itselle, ammattitaidon ja osaamisen kehittyminen, riittävä palautuminen sekä työn ja yksityiselämän tasapaino. Myös kannustavalla työyhteisöllä on suuri merkitys työhyvinvoinnille. (Manka & Manka 2018. 
 
Vertaismentorointi tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden ajatusten vaihtoon yrittäjäkollegoiden kanssa, vertaistukeen ja uusien näkökulmien syntymiseen, mikä tukee työhyvinvointia: 
 
– “Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut. Monet yrittäjät ovat keksineet paljon erilaisia ratkaisuja haastavassa tilanteessa, kokeilleet uusia asioita ja menneet eteenpäin. Se on lohduttanut ja antanut itsellekin voimia. Olen huomannut, että yrittäminen on sellaista jatkuvaa kehittämistä. Muiden yrittäjien tapaaminen on antanut itseluottamusta ja muistuttanut yrittämisen hyvistä puolista, kuten joustavuudesta. Yrittäjänä kaipaan juuri sparraamista toisten yrittäjien kanssa.” 

 
Työkaluja työhyvinvoinnin itsearviointiin ja vinkkejä yrittäjän työhyvinvoinnin tueksi: 

Kykyviisari® https://sivusto.kykyviisari.fi/  
Työn imu -testi: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi/  
Suomen Yrittäjät: Yksinyrittäjän hyvinvointi parantaa yrityksen tulosta: https://www.yrittajat.fi/blogit/yksinyrittajan-hyvinvointi-parantaa-yrityksen-tulosta 
Työterveyslaitos: Yrittäjä, huolehdi itsestäsi: https://www.ttl.fi/yrittaja/yrittaja-huolehdi-itsestasi/ 
Yrittäjänaiset: 8 x yrittäjän hyvinvointi: https://www.yrittajanaiset.fi/8-x-yrittajan-hyvinvointi/  

e-Kollega -hanke ja työkirja

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Yrittäjien kokemuksia

Linkit ja lähteet

Toteuttajalle: Kun haluat järjestää vertaismentorointia

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi