Yrittäjien kokemuksia

Itsensä työllistäminen esimerkiksi kevytyrittäjänä ja freelancerina on jatkuvasti lisännyt yksinyrittäjien määrää Suomessa. Yksinyrittäjiä on nykyään 182 000, reilusti yli puolet kaikista yrityksistä. Joka toinen yksinyrittäjä kokee nykyään haasteita oman jaksamisen kanssa. (Suomen Yrittäjät 2019.) Verkostot ja yrittäjäkollegojen tuki ovat yrittäjille tärkeitä voimavaroja työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, koska yksinyrittäjillä ei ole arjessaan työyhteisöä, jossa he pääsisivät jakamaan ajatuksiaan kollegojen kanssa.

eKollega-vertaismentorointi tarjoaa yksinyrittäjille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon toisten yrittäjien kanssa ilman kilpailuasetelmaa, sillä toiminnan punaisena lankana on yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen ja yhdessä oppiminen.

eKollega-pilotin aloitti 23 yrittäjää (21 naista ja 2 miestä). Suurin osa yrittäjistä oli luovilta aloilta ja palvelualoilta. Yrittäjistä muodostetiin kaksi verkkoryhmää. Molemmat ryhmät tapasivat yhteensä viisi kertaa, kolmen viikon välein. Valitettavasti koronapandemiasta syntyneistä haasteista johtuen kolme (3) yrittäjää joutui laittamaan hankkeen aikana yritystoimintansa tauolle. 20 yrittäjää (19 naista ja 1 mies) oli mukana vertaismentorointiprosessin loppuun asti.

Verkkotapaamiset säästävät aikaa

eKollega-pilottiin osallistuneet yrittäjät kokivat, että vertaismentoroinnista oli hyötyä monella tavalla. Yrittäjien mukaan oli antoisaa pohtia yrittäjyyttä eri aloilta olevien yrittäjien kanssa, sillä se toi uusia näkökulmia omaan toimintaan. Pilotissa oli mukana sekä aloittelevia yrittäjiä että jo pitkään yrittäjinä toimineita konkareita, mikä rikasti keskustelua ja yhdessä oppimista. Yrittäjät olivat tyytyväisiä siihen, että verkkotapaamiset säästivät aikaa ja osallistuminen eri puolilta maakuntaa oli mahdollista:

Luontaisesti en ole yhtään sellainen ihminen, joka loisi kontakteja ja verkostoituisi missään, joten tällainen verkkotoiminta on ollut verkostoitumista itselleni sopivassa mittakaavassa, kun on voinut osallistua kotoa käsin. On ollut helpompi lähteä mukaan tällaiseen.”

”Toivottavasti tällainen toiminta jatkuu ja uudet yrittäjät pääsevät mukaan toimintaan! Tämä on ollut ehdottomasti hyvä satsaus Varsinais-Suomen Yrittäjiltä ja Humakilta. Todella antoisaa toimintaa, varsinkin tänä haastavana korona-aikana! Ja vaikka ei olisi koronaakaan, tällainen verkkomentorointi toimii, koska tämä ei vie paljoa aikaa ja on helppoa osallistua: riittää, että klikkaa itsensä sisään tapaamiseen.”

Vertaismentoroinnilla oli positiivista vaikutusta yrittäjien työhyvinvointiin

eKollega-pilotin, eli verkossa toteutetun vertaismentoroinnin vaikutusten arviointia varten luotiin työhyvinvointikysely, johon yrittäjät vastasivat ennen toiminnan alkua. Sama työhyvinvointikysely toteutettiin uudestaan vertaismentorointiprosessin lopussa, jotta nähtiin, oliko vertaismentoroinnilla vaikutusta osallistuneiden yrittäjien työhyvinvointiin.

Alla on yhteenveto työhyvinvoinnin aloitus- ja lopetuskyselyistä, jotka perustuvat yrittäjien omaan arvioon työhyvinvointiin liittyvistä osa-alueista. Vastaukset osoittavat, että yrittäjien työhyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet nousivat vertaismentorointiprosessin seurauksena. Ainoastaan motivaatiossa oman yrityksen kehittämiseen on pieni lasku, mikä selittynee sillä, että koronapandemian aiheuttamista haasteista johtuen kolme hankkeeseen osallistunutta yrittäjää joutui laittamaan yritystoimintansa ainakin toistaiseksi tauolle.

Yrittäjien palautteen mukaan vertaismentorointi tukee työhyvinvointia, innostaa ja tuo uusia näkökulmia yrittäjän arkeen:

“Kokeneet yrittäjät ovat kannustaneet, että yrityksessä erilaisia vaiheita tulee ja menee. Muilta yrittäjiltä on saanut uusia näkökulmia siihen, että asioita voi tehdä monella eri tavalla. On ollut mielenkiintoista huomata, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa olla yrittäjänä, vaan on monia erilaisia tapoja. Ja jokaisen pitää löytää se oma tapa ja uskoa siihen. Mukana olevien yrittäjien joustavuus ja luovuus on innostanut.“

“Olen tosi iloinen, että lähdin mukaan nähtyäni jutun eKollega-toiminnasta Turun Sanomissa. Odotan aina seuraavaa tapaamiskertaa. Omalla kohdallani tämä on avannut sitä, että voin osallistua jatkossakin tällaiseen vertaistukitoimintaan. Olisi tosi kiva, jos tälle toiminalle tulisi jotain jatkoa.”

Vertaismentorointi tukee jaksamista tuo uutta intoa yrittäjän arkeen

eKollega-pilotin lopussa tehdyn palautekyselyn mukaan toiminta oli vastannut yrittäjien odotuksia ja suurin osa lähtisi mukaan vastaavaan toimintaan jatkossakin. Alla olevasta yhteenvedosta näkyvät yrittäjien arviot vertaismentorointitoiminnan hyödyistä asteikolla 1-5.

Yrittäjien antaman palautteen keskiarvo oli 3,42 / 5 ja vapaamuotoisessa kirjallisessa palautteessa vertaismentorointi sai sekä kiitosta että hyviä kehittämisideoita jatkoa ajatellen.

Koronapandemia aiheutti haasteita osalle yrittäjistä ja kolme pilottiin osallistunutta yrittäjää joutui laittamaan yritystoiminnan toistaiseksi tauolle työnhaun tai palkkatöihin menemisen takia. Yksi pilotiin osallistuneista yrittäjistä koki vertaismentorointitoiminnan niin tärkeänä voimavarana työhyvinvoinnilleen yrittäjänä, että kirjoitti palautekyselyssä näin: “Oma tilanteeni oli vaikea (…) Jos eKollega olisi alkanut lokakuussa 2020, olisin todennäköisesti vieläkin yrittäjänä.”

Vertaismentoroinnin merkityksestä yrittäjille kertoo se, että 90 % hankkeen toiminnassa loppuun asti mukana olleista yrittäjistä (18 yrittäjää) osallistui vähintään neljään ryhmätapaamiseen. Ilmoittautumiskyselyn yhteydessä jokaiselta yrittäjältä varmistettiin mahdollisuus sitoutua viiteen ryhmätapaamiseen ja kaikki mukaan lähteneet yrittäjät olivat lähtökohtaisesti valmiita sitoutumaan kaikkiin tapaamisiin. Käytännössä koronapandemian aikana nopeasti muuttuneet tilanteet esim. yritysten aukiolojen suhteen, epävarma toimeentulo ja yrittäjien samanaikaiset työmahdollisuudet estivät osaa yrittäjistä osallistumasta jokaiseen ryhmätapaamiseen. Kaikki hankkeen toiminnassa mukana olleet yrittäjät saivat kuitenkin itselleen jokaisen tapaamisen materiaalit itselleen, joten he pysyivät ajan tasalla ja pystyivät hyvin osallistumaan tapaamiseen seuraavalla kerralla.

Alla on poimintoja yrittäjien palautekyselystä:
– Aihealueet onnistuivat hyvin. Ryhmäkeskustelut pareittain ja kolmisin olivat todella hyvä anti tässä.
– Paljon hyvää hyödyllistä tietoa. Keskustelut muiden kanssa olivat hyviä. Sopivan lyhyet tapaamiset.
– Oli mukavaa tavata eri alan ihmisiä.
– Teemat oli hyviä. Sopivan pieni porukka. Kasvokkain keskustelut olisi varmasti olleet hedelmällisempiä, mutta koronan takia virtuaalisuus hyvä. Oli hyvä että pystyi osallistumaan mistä tahansa, sopi ehkä paremmin aikatauluihin.
– Tapaamiset olivat hyvin suunniteltuja ja onnistuneita!
– Tapaamisissa oli mukava, rento ilmapiiri.
– Kiva ryhmä ja lämmin tunnelma. Aiheet hyödyllisiä ja puhuttelevia. Oli hienoa tavata muiden yrittäjien kanssa ja huomata, että painitaan kaikki samojen asioiden äärellä.
– Mahtava projekti, johon oli ilo osallistua. Kiitos!

Löydät eKollega-pilottiin osallistuneiden yrittäjien hyviä kehittämisehdotuksia jatkoa ja tulevia vertaismentorointiryhmiä ajatellen tämän e-työkirjan osiosta Vinkit fasilitoijalle. 

e-Kollega -hanke ja työkirja

Työhyvinvointi lisää tuottavuutta

Yrittäjien kokemuksia

Linkit ja lähteet

Toteuttajalle: Kun haluat järjestää vertaismentorointia kuvaan

Yrittäjälle: Kun haluat parantaa työhyvinvointiasi